Genoptræning på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Indlagte patienter har siden 2012 kunnet træne med en gangrobot, der giver mulighed for at aflaste vægt og styre patientens ben. Robotten er således en vigtig del af genoptræningen hos patienter, der helt eller delvis har mistet førligheden.
.

I Hammel har der siden 1894 været et sygehus, der i 1970 blev omdannet til »efterbehandlingshospital«. Samtidig blev det omdøbt til Fysiurgisk Hospital. Bygningerne blev i 1998 omdøbt til Hammel Neurocenter og kom efter dannelsen af regionerne i 2007 under Region Midtjylland.

I år 2000 blev Hammel Neurocenter et center til genoptræning af patienter med hjerneskade efter både ulykker og sygdom. Hammel modtager patienter fra Vestdanmark, mens Hvidovre Hospital modtager patienter fra Østdanmark. I 2019 var der 51 højt specialiserede og 24 såkaldt regionale pladser. De højt specialiserede pladser er til patienterne med det største genoptrænings- og behandlingsbehov. Derudover har Hammel Neurocenter sengepladser i Lemvig, Silkeborg og Skive. Centeret udskriver mere end 1.100 patienter om året og har også ambulante patienter.

Centeret har en stor forpligtigelse i forhold til uddannelse og forskning. Hospitalets forskning er således meget omfattende, og der er et tæt samarbejde med lignende enheder rundtom i verden. Genoptræning efter alvorlige hjerneskader er både langvarigt og kompliceret, hvorfor der er høj bemanding af ergo- og fysioterapeuter samt af neuropsykologer. Patienterne med erhvervet hjerneskade har ofte alvorlige personlighedsændringer, og særligt patienter med hukommelsesbesvær og adfærdsforstyrrelser kræver en stor indsats.

I 2019 blev TrygFondens Familiehus indviet som nybygning på centeret. Det er på 800 m2 og rummer fællesrum og otte lejligheder, der giver familierne til børn med hjerneskade et sted med private rammer, mens børnene er indlagt.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter havde i 2019 knap 500 ansatte (ca. 400 omregnet til fuldtidsstillinger) og er en del af Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland. Hospitalsenhed Midt består ud over neurocenteret af regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive. Der er en fælles ledelse for alle hospitalerne.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Favrskov Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg