På Hammerknuden ligger Opalsø, der er et tidligere stenbrud, hvor der blev brudt rød Hammer Granit. I dag fungerer det tidligere stenbrud som badesø. I baggrunden anes Hammershus, der ligger på den anden side af den store sprækkedal, der adskiller Hammerknuden fra det øvrige Bornholm.
.
Alken ynglede ved Hammerknuden indtil slutningen af 1800-tallet, hvorefter den forsvandt.
.

Den op til 82 m høje Hammerknuden er Bornholms største rundklippe med en klippeside, der mange steder falder lodret ned i havet.

I den brede sprækkedal, der adskiller Hammerknuden fra det øvrige Bornholm, ligger Bornholms største sø, Hammer Sø.

Hammerknuden huser et bemærkelsesværdigt plante- og dyreliv. På klippekysten kan man eksempelvis finde en række sjældne planter som sort radeløv, bakkepotentil og storblomstret strandkamille. I væld nær Salomons Kapel vokser bl.a. mosetroldurt, vibefedt, rundbladet soldug og tranebær. Mange af disse plantesamfund er dog truet af rynket rose, der breder sig ud over de åbne områder.

Hammerknuden er især om foråret et godt sted at iagttage fugletræk. Der er særlig mange duer, kragefugle, finker og andre småfugle, men også rovfugle lægger vejen forbi. Ud over havet ses desuden trækkende skarver, lommer, alkefugle, dykænder, gæs og traner.

Hammerknuden blev fredet i 1967. Sammen med bl.a. Slotslyngen og Finnedalen er Hammerknuden desuden udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Bornholms kyster

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster