Den fredede Hellebæk Hammermølle ved Bondedammen blev restaureret 1974‑82 og er i dag arbejdende museumsmølle og café.
.

I år 1600 blev der anlagt en hammermølle ved Hellebækken. Den blev i 1743 overtaget af Stephen Hansen, der moderniserede virksomheden ved hjælp af udenlandske specialister. Stephen Hansen fik 20 års eneret på fremstilling af geværer. I 1765 solgte han virksomheden til staten.

Geværfabrikkens bygning var grundmuret og havde to vandhjul. Det mindste hjul var ca. 5 m i diameter og sad på en 8 m lang knastaksel, hvor knasterne trykkede på enden af hammerskafterne, der svang de to hamre på hhv. 20 og 100 kg. Det andet hjul var ca. 6 m i diameter og trak en blæsebælg.

I 1768 købte erhvervsmanden Heinrich Schimmelmann fabrikken. Dengang omfattede anlægget foruden hammermøllen også en bajonetslibemølle, en geværslibemølle, to boremøller og en slibe- og poleremølle.

Kronborg Geværfabrik, som var det officielle navn, blev nedlagt i 1870 og herefter brugt til beboelse. Efter 2. Verdenskrig blev møllen konfiskeret af staten, og i 1950’erne var den så forfalden, at man planlagde at rive den ned. I 1961 stiftedes Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening med det formål at restaurere hammerværket. I dag er Hellebæk Hammermølle åben for offentligheden.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Møller

Eksterne links