Den største arbejdsplads under Region Syddanmark i Nyborg Kommune er Handicapcenter Fyn, der har sin hovedadresse og de fleste afdelinger i og omkring Nyborg. Centeret er et tilbud til dem af regionens borgere, der er udviklingshæmmede eller har andre former for betydelig og varig funktionsnedsættelse. Det er opbygget med specialiserede enheder målrettet de forskellige diagnoser. Centeret rummer både bo- og dagtilbud og er indrettet til at kunne tage imod borgere med stort plejebehov. De kan herunder mangle sprog eller have en kompleks adfærd. Der er også tilbud til dem, der har brug for sondeernæring, ligesom der er enheder specialiseret i borgere, som har fået alvorlige hjerneskader.

Seks af de otte afdelinger under Handicapcenter Fyn ligger i Nyborg Kommune, hvor de i 2019 havde omkring 450 ansatte. Lokaliteterne i Nyborg ligger dels i den nordlige del af byen ud til Teglværkskov, dels på Grejsdalen ved det gamle sygehus. Centeret har herudover en afdeling i Odense og en i Kerteminde.

Videre læsning

Læs mere Uddannelse, sundhed og omsorg i Nyborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg