Fra tidlig middelalder har kongen haft besiddelser på Horsensegnen. Således nævnes Hanstedgård som en vigtig kongsgård i Kong Valdemars Jordebog fra ca. 1231, hvor godset var vurderet til 25 mark guld. Hanstedgårds senmiddelalderlige historie er meget usikker, men kong Hans var omkring år 1500 i stand til at pantsætte krongods i Hanstedgård. Kongsgården har strategisk set haft en god placering med hensyn til at kontrollere færdslen op gennem Jylland. I dag er der kun ganske få rester tilbage af den middelalderlige Hanstedgård, der var placeret i et oprindelig vådt og sumpet engdrag, og som menes at have været delvis omgivet af vandfyldte voldgrave.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Horsens Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder