Befolkningsudviklingen i Harboøre 1921‑2018.

.

På dette foto fra ca. 1910 af Flyvholm Redningsstation står opsynsmanden Christian Langer foran redningsbåden. Ud over redningsbåden, der var en robåd, var redningsstationen udstyret med et raketapparat.

.

Harboøre var oprindelig et fiskerleje med middelalderkirke. I anden halvdel af 1800-tallet levede de fleste af fiskeri og landbrug, og en del var ansat inden for industri og handel. Omkring 1877 begyndte den indremissionske vækkelse i byen, da Carl Moe blev præst i byen. I 1888 blev Harboøre Sangbogen udgivet.

Harboøre havde skole og friskole i slutningen af 1800-tallet, og der kom sparekasse i 1888. Forsamlingshuset blev opført i 1901, og i 1910 blev der bygget en ny og større kirke.

Der skete et fald i antallet af beskæftigede inden for fiskeri og landbrug efter 1920, og det samme var tilfældet for industri og transport. På kirkegården blev der i 1942 sat et minde for de mange, der var druknet på havet. I 1941 fik byen centralbibliotek, centralskolen blev opført 1954‑55 og udvidet allerede i 1961. Da Flyvholm Redningsstation, der var blevet oprettet i 1847, blev nedlagt i 1968, fungerede den en del år endnu som raketstation. Indbyggertallet i Harboøre steg fra 447 i 1921 til 1.359 i 1970 og nåede i 1986 op på 1.960, hvorefter det faldt igen.

Landbrug og fiskeri gav fortsat arbejde til en del af indbyggerne efter 1970, men i faldende omfang. Fra slutningen af 1970’erne til begyndelsen af 1980’erne blev en række områder udlagt til boligbebyggelse. Dertil kom et omsorgscenter og et kombineret handels- og boligområde. I 2002 og i 2004 blev der skabt bedre mulighed for detailhandel med dels p-pladser, dels udvidelse af den sekundære bymidte. Raketstationen blev nedlagt i 1995.

Videre læsning

Læs mere om Harboøre

Læs videre om

Læs mere om

Se alle artikler om Byhistorie