Arkitekturen i Haslev bærer ikke så meget præg af oprindelsen som landsby, men i stedet af tiden efter anlæggelsen af jernbanen. Derudover afspejler byens arkitektur den vedvarende udvikling i løbet af 1900-tallet med mange huse, som har et relativt enkelt og anonymt udtryk. Langs Jernbanegade ses de tidstypiske sammenbyggede husrækker i en eller to etager. De er inspireret af historicismens formsprog med facader i blankt murværk med dekorative detaljer i form af gesimser, lisener, blændinger, murstik og sålbænke. Enkelte huse har bevaret det traditionelle bebyggelsesmønster med forhus mod gaden og side- og baghuse.

Der er flere iøjnefaldende bygninger i byen som fx den tidligere lægebolig på Søndergade 2 (1913), men det er især værd at fremhæve den i dag lettere ombyggede stationsbygning fra 1870, der er en grundmuret bygning i to etager, som står i blank mur i gule mursten. Derudover kan nævnes den tidligere politistation fra 1919 og ting- og arresthuset (1905), der står i blank mur af røde mursten med mønstermurværk, opsprossede vinduer og glaserede sålbænke. Haslev Bio på Sofiendalsvej 4 er et godt eksempel på funktionalistisk arkitektur fra 1926 med et indgangs- og hjørnetårn.

På Frederiksgade 9 ligger råd huset, en velproportioneret bygning i nyklassicistisk stil. Facaden er symmetrisk opbygget, og midterpartiet er fremhævet med sandstensbeklædning, balkon og frontispice. Bygningen er fra 1934 og tegnet af Frede Halleløv, og den er blevet udbygget i nyere tid.

De nyere dele af byen er i overvejende grad bebygget med parcelhuse, som har et enkelt og anonymt udtryk uden detaljering.

Haslev Bibliotek er opført i 2013 og tegnet af Henrik Flye Jensen, der også har tegnet Haslev Bank. I forbindelse med opførelse af biblioteket renoverede landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen haven, der nu kaldes Bibliotekshaven.

En del af den tidligere præstegårdshave med træer som tempeltræ og blodbøg blev i 1942 omformet til et lille anlæg, Præstelunden, og fik i 1947 opsat et mindesmærke for Befrielsen af billedhuggeren Henry Luckow-Nielsen. Overfor ligger kirken og Haslev Kirkegård, der er udvidet gentagne gange. Størstedelen er traditionelt opdelt med gravsteder, men den udgør, især med de mere parkagtige dele i syd og vest, et stort rekreativt område midt i byen.

Videre læsning

Læs mere om Haslev

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur