Præstegården i Hatting opført i gule Flensborgsten med en fremhævet midtrisalit og symmetrisk placerede vinduer og døre.
.

Centralt i landsbyen Hatting ved siden af kirken ligger præstegården højt i terrænet. Begge står de i blank mur af smalle, gule Flensborgsten og er opført sidst i 1700-tallet, formentlig af den flittige Horsensbygmester Anders Kruuse.

Præstegården blev opført året efter den forrige gårds brand i 1789 af den alsidige præst og samler Hans Rosendahl og hustru Gjedske Kirstine Thorup, som anført på indskriftsbåndet hen over gårdsidens brede frontispice. Med sin herskabelige monumentalitet i form af den høje rejsning og facadens hvidtede indfatninger af symmetrisk placerede døre, vinduer og pilastre understreges præsteembedets status og dets samspil med kirken.

Kirken med nybygget skib, kor og våbenhus fra 1786‑87 afløste den middelalderlige med genbrug af grundsten. Det senmiddelalderlige tårn blev bevaret, men fik løgkuplet spir som talrige kirker på egnen. Bygherren var den foretagsomme kirkeejer og etatsråd på Bygholm Lars de Thygeson og hustru, Abel Marie de Lichtenberg, der siden blev bisat i en gravhøj på kirkegården, kronet af et anseeligt monument af marmor og sandsten.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde