Haurum Voldsted er et middelalderligt voldsted beliggende i Haurum Skov i Favrskov Kommune. Hverken den præcise alder eller ejerforholdene i middelalderen kendes for voldstedet.

Voldstedet består af en op til ca. 4 m høj næsten rund banke med en diameter på ca. 20 m ved foden og ca. 8 m på toppen. På tre sider omgives banken af en tør voldgrav og en ca. 1,5 m høj og op til 8 m bred ydervold. Mod nord, hvor der hverken er voldgrav eller vold, menes dalstrøgets stærkt faldende terræn at have ydet tilstrækkelig beskyttelse. Der er intet kendskab til, hvordan bankens bygninger har set ud. Et plateau syd for banken kaldtes frem til slutningen af 1800-tallet Gårdstedet. Her kan det tænkes, at borgens økonomibygninger har været placeret.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder