Ved Thisted Rådhus udformede landskabsarkitekten Sven Hansen 1976-78 et smukt eksempel på modernistisk landskabsarkitektur, der modsvarer bygningens enkle, røde teglstensarkitektur. Et græsareal med spredte træer ligger rundt om de to parallelle bygningsfløje, og belægninger i røde og grå chaussésten, lagt i fiskeskælsmønster, fortsætter ankomstarealet ind i foyeren, så ude og inde kobles sammen.

Videre læsning

Læs mere om Thisteds parker

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur