Centralt i København mellem voldgraven og begyndelsen af Kløvermarksvej kiler de små kolonihavehuse i Haveforeningen Vennelyst sig ind. Haverne blev etableret i 1892, hvilket gør det til Københavns ældste haveforening.
.

Nyttehaver uden for Københavns volde har eksisteret allerede fra slutningen af 1500-tallet. Det blev dog først tilladt at bygge huse, efter at demarkationszonen sløjfedes fra 1852. I 1891 blev de første kolonihaver til Københavns stigende arbejderbefolkning uden for voldene etableret. Det var selskabet Arbejdernes Værn, oprettet af det politiske Højre, som lejede grundene af kommunen. Selskabet var dog meget politisk, og lejen for en have forholdsmæssig høj. Derfor stiftede en fraktion i 1892 det mindre politiske Det københavnske Haveselskab. I vinteren 1892 lejede selskabet et stykke land fra kommunen langs Christianshavns Vold og etablerede 300 små haver under navnet Vennelyst. Efter længere tids utilfredshed over en uforholdsmæssig høj husleje for den enkelte kolonihave overdrog Københavns Kommune i 1919 lejemålet for den samlede grund til den nye Haveforeningen Vennelyst, som udgøres af haveforeningens enkelte haver.

Videre læsning

Læs mere om Foreninger og frivillige i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Foreninger og frivillige