Havneparken blev til efter beboerinitiativer i 1980’erne. Derefter udformede Anne lise Bramsnæs og Poul Jensen parken 1994-2000 som et stort rekreativt område med kirsebæralléen langs facaderne og med græs til ophold. Området tiltrækker et stort publikum til dagligt og endnu flere til koncerter og events.
.

Havneparken er en park på Islands Brygge i Amager Vest, der ligger langs havneløbet i Københavns Havn. Parken har havnebad, medborgerhus og café.

Havneparken har en unik placering, idet den ligger som en åben flade ud mod havneløbet foran en massiv bygningsfront. Annelise Bramsnæs og Poul Jensen udformede parken 1994‑2000, så fornemmelsen af frihed og himmellys er fastholdt. Installationer, som fortæller havnefrontens historie, er bevaret eller genanvendt, fx gamle jernbanespor, den grove, rustikke brostensbefæstelse, dele af pakhusene og fragmenter af de store betonkonstruktioner. Græsplæner til ophold indrammes af brede betonkanter i siddehøjde, mens småpladser afgrænses af mure med portåbninger og søjler. Den smalle, kilometerlange park adskilles fra gaden af en allé af kirsebærtræer.

Videre læsning

Læs mere om Amager Vests arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur