Ud fra makrofossiler ved man, at tranebær har vokset i Danmark siden Atlantisk tid for 9.000‑6.000 år siden, men formentlig har den beskedne plante været her endnu længere. Man kan bl.a. finde den i fattigkærene langs Bredkær Bæk, hvor den i juni-juli blomstrer lyserødt over tørvemosserne. Tranebær er dog bedst kendt for sine store, spraglede til mørkerøde bær, som bl.a. bruges til syltetøj, gelé og saft. I Vestjylland har man også spist dem som jordbær med mælk og sukker.
.

Ved Kjærgård Mølle vest for Kilen ligger et af Struer Kommunes få større hedearealer. Det knap 40 ha store område er kuperet, og på de nordvendte, fugtigere skråninger vokser blåbær og mosebølle, mens hedelyng dominerer på de sydvendte skråninger. Mod sydøst kantes heden af Bredkær Bæk. Stedvis i ådalen findes rigkær med bl.a. vibefedt og loppestar samt fattigkær med tørvemosser, tranebær og benbræk. På dalens stejle skråninger vokser overdrevsplanter som blåhat, der her har en stor forekomst.

Dagsommerfugle som markperlemorsommerfugl, spættet bredpande og dukatsommerfugl holder til i ådalen, som også huser blåhatjordbi og dens meget sjældne redeparasit blåhathvepsebi. På heden findes desuden den sjældne, farvestrålende mariehøneedderkop.

Både heden og ådalen indgår i fredningen af Kilen fra 1980.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Struer Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land