Det centrale Hedensted, 2019. Bymidten afgrænses af banen, Østerbrogade og Haralds Plads. Området har flere byrum med supermarkeder, butikker og parkeringspladser. Hedensted Station ligger midt i kortudsnittet tæt på Hedensted Bypark ved Bytorvet. Nordøst herfor ligger først Hedensted Kirke og derefter Hedensted Skole og bibliotek. Vest for jernbanen ligger Hedensted Rådhus på Niels Espes Vej. Uden for kortudsnittet mod nordvest ligger Hedensted Centret, der er et multifunktionelt center med svømmehal, fitnesscenter, haller, café og sundhedshus.
.

Hedensted har en befolkning på 11.896 og et areal på 10,5 km2. Byen ligger midt imellem Vejle og Horsens ved Den Østjyske Længdebane med ca. 13 km til hver af byerne. Byen er sammenvokset med den tidligere selvstændige by Løsning. Landskabet er præget af istidens afslutningsfase, hvor Den Østjyske Israndslinje blev dannet, hvilket især ses ved Løsning. Vest for Løsning afløses randbakkerne med højder op til 84 m af den flade Løsning Hedeslette, mens landskabet mod øst er et kuperet dødislandskab med småsøer og vandhuller. Grusgravning i hedesletten i og omkring byområdet har efterladt en række søarealer, som delvis er omdannet til grønne rekreative områder.

Jernbanen deler skarpt byen i to dele. Stationen er centrum i en lille ring, som rummer den ældste del af byen og bymidten med supermarkeder og specialbutikker. Den afgrænses af Kirkegade-Haralds Plads-Bredgade og mod syd af Mindevej og Smedegade. Butikkerne ligger primært øst for banen, men fodgængere og cyklister kan nå forretningsområdet i vest ved Bredgade og Nørrebrogade gennem undergangen ved Bytorvet. Ved indkørslen til byen fra syd ad Hovedvejen er en rundkørsel etableret, og i dette område ligger flere butikker.

Byarealet domineres af parcelhuskvarterer, men ved Bytorvet ligger der nyere etageejendomme i tre etagers højde. Som led i kommunens ønske om byfortætning er en fireetagers lejlighedskarré planlagt på Bytorvet 6. På en tidligere trykkerigrund ved Bytorvet er en ny bypark blevet etableret, delvis baseret på frivillig arbejdskraft. Efter 1950’erne spredte bebyggelsen sig inden for Hovedvejen og Østre Ringgade, der dannede en ydre ring. Senere boligbyggeri er anlagt i området mellem Vestre Ringvej og Hovedvejen som stikveje, og øst for Østre Ringgade med stikveje eller i 00’erne mod Torup i sydøst ved det grønne område og golfbanen med slyngede, lukkede vejsystemer.

Byens industrikvarterer ligger på hver side af Overholmvej syd for boligkvartererne og i nord langs banen ved Løsningvej og ved Hovedvejen.

Betydning af bynavnet Hedensted

Den ældst kendte kilde til navnet Hedensted er fra *1297, hvor formen Hæthænstat optræder. I senere belæg findes former som Henistet (1495), Hedenstedt (1592) og Heinsted (1688). Navnet er sandsynligvis sammensat af det gammeldanske mandsnavn Hethin og substantivet sted, gammeldansk stath, som i gamle stednavne betyder »bebyggelsessted« eller »plads for bebyggelse«. Navnet sigter således til et bebyggelsessted ejet af eller på anden måde knyttet til en mand med navnet Hethin.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer