Stjernevejskolen fra 1975 ligger mellem Hedensted og Løsning. Skolen, som blev tegnet af Friis & Moltke Architects, er bygget som et prisbilligt modulsystem. Hvert klasserum har karakteristiske, nordvendte pultlys, som også indeholder et ventilationssystem.
.
Gangbroen over Hedensted Station er tegnet af arkitektfirmaet Møller & Grønborg og opført af entreprenørfirmaet Carl Bro, og bidrager til at binde de to bydele sammen.
.

Omkring Hedensted Kirke er byggestilen præget af perioden, hvor Hedensted voksede frem som stationsby. På Østerbrogade ligger bl.a. De Unges Hjem fra 1909 med hjørnetårn, andelsmejeriet, der i dag huser en malerforretning, og det gamle apotek opført i Bedre Byggeskik, der i dag er indrettet til sparekasse. Nord for kirken ligger byens tidligere kommuneskole med inspektørbolig fra 1916 tegnet af Frits Jensen.

Fra 1950’erne og frem til i dag har byens industri placeret sig i nord og syd. Her kan fremhæves A/S Brdr. Michaelsens fabriksbygning på Vejlevej fra 1959, som er tegnet af Villy Skovgaard Steffensen, og Glud & Marstrands fabriksbygninger ved hovedvejen mod nord fra 1967 af Preben Hansen. Nyere eksempler på industriel arkitektur er Hedensted Kraftvarmeværk fra 1993, tegnet af Steffen Westergaards Tegnestue A/S, og DLH Danmark A/S’ kontorbygning fra 1990 tegnet af J. Bj. Thorlaksson ApS.

Siden 1990 og frem til i dag er der gennemført flere større bebyggelser i bymidten. I år 2000 blev der opført et bycenter på Bytorvet. I den gamle apotekerhave blev der i 2005 anlagt en række punkthuse tegnet af C.F. Møller Architects. I 2007 blev der på hjørnet af Bytorvet og Haralds Plads opført en karrébebyggelse med butikker og boliger tegnet af De Jyske Arkitekter.

Siden begyndelsen af 00’erne er Hedensted vokset med flere nye boligområder med både åben-lav og tæt-lav bebyggelse omkring grønne rekreative arealer. Her kan fremhæves Udsigten fra 2004, Søparken fra 2007 og Constantiaparken fra 2019.

Videre læsning

Læs mere om Hedensted

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur