Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523651
Sted- og lokalitetsnummer
060403-244
Anlæg
Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Helleristning, bestående af mindst 8 solitære skåltegn og 1 skåltegnspar med forbindelsesfure samt en tredelt figur. Tegnene ses på toppen af en østvendt klippeflade beliggende på en 18 x 10 m stor klippekulle, ca. 200 m NNV for Frennegård.

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPå et ca. 1,5 x 1,0 m stort, blotlagt parti af toppen på en Ø-vendt klippeflade i løkke ca. 200 m NNV for "Frennegård" ses ihvertfald 8 solitære skåltegn, 1 skåltegnspar med "forbindelsesfure", og en usikker, tvedelt figur. Bredde: 1 m, længde: 1,6 m. Den pågældende klippekulle er ca. 18 m lang og 10 m bred og består hovedsagelig af Ø-vendte flader. Den er bevokset med buske og småtræer og dækkes næsten helt af vissent løv fastholdt af krybende vedbendranker. Der afrensedes kun et felt på ca. 2 x 1,5 m, flere helleristninger kan være skjult under løvet på de omgivende flader, selv om blottede partier et par meter S for de registrede ristninger ikke udviste helt sikre helleristninger. Klippen bør derfor soigneres ved afrensning af det dækkende løvlag - og fredes. 28-5-86: Tinglyses. M.B.
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links