Prospekt fra ca. 1910 af Hellerup Tændstikfabrik, der seks år forinden var flyttet ind i Hellerup Skolæstefabriks tidligere bygninger. Fabrikken producerede omkring 54.000 tændstikæsker dagligt, indtil virksomheden i 1921 lukkede ned i Hellerup og flyttede til Nørrebro. På Hellerupvej nederst tv. ses en sporvogn, formentlig linje 15, der var sat i drift i 1908.
.

Hellerups byudvikling tog fart, da Nordbanen blev anlagt i 1863, og da sporvognene i 1868 nåede frem hertil. I 1880’erne opkøbte tømmerhandler C.L. Ibsen, som kan betragtes som Hellerups grundlægger, grunde og lod bygge boligkarréer på op til fem etager med butikker langs Strandvejen og større villaer i anden række. I 1892 blev Hellerup Skole indviet, og i år 1900 fik Hellerup egen kirke. Hellerup Havn, som blev taget i brug i 1912, blev udvidet med bl.a. tennisbaner og haveanlæg og imødekom indbyggernes rekreative behov. Erhvervsudviklingen foregik ved havnen, hvor især bryggeriet Tuborg (stiftet som aktieselskab i 1873) dominerede.

I 1917 overtog Gentofte Kommune landstedet Øregaard, og landbrugsarealerne blev bl.a. udstykket til store villagrunde. For at imødegå bolignøden byggede man i 1920’erne og 1930’erne både rækkehuse, dobbelthuse og enfamiliehuse, og landsteder som Taffelbay og Blidah forsvandt for at give plads til etagebyggeri.

Fra ca. 1970 var Hellerup udbygget. Der blev opført et nyt Gentofte Hovedbibliotek i 1985, og da Tuborgs Bryggeriers bygninger delvis blev revet ned 1998‑2000, gav det plads til bl.a. moderne boligbyggeri, nyt kontorbyggeri og shoppingcenter samt Experimentarium.

Videre læsning

Læs mere om Hellerup

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie