Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
160877
Sted- og lokalitetsnummer
120201-124
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Hestbæk Brudekilden. En stensat kilde, der fremtræder som en kampestensbrønd ca. 2,65 m i diameter og ca. 2 m dyb med vand i bunden. Fredningen omfatter kilden og et areal på 1 m omkring denne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller ødelægges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning, regulering eller ændring af kilden og dens tilløb må kun ske med rigsanti- kvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1984
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske CentralregisterIflg. "Danske Helligkilder", nr. 1590, s. 172. "Brudekilde" hvor det første brudepar fra den nyopførte Foulum Kirke forsvandt på vej fra kirken, forfulgt af en trold. På stedet udspranf Brudekilde. Iflg. overleveringer er kildent brugt som lægedomskilde.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKildeanlæg
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumBrudkilde. Helligkilse nær landejendom.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links