Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
071426
Sted- og lokalitetsnummer
100116-154
Anlæg
Helligkilde, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Helligkilde ved Fuglsang. Kildeanlægget er opført af marksten. Det er ca. 3 m langt, 1 m bredt og 2,3 m dybt målt fra overkanten mod øst til bunden af brønden. Det er orienteret Ø-V. Anlægget består mod øst af en brønd med en diameter på 0,9 m og en trappe, der med 6 trin fra vest, fører ned til brønden. Trappetrinene er lavet af kløvede kampesten. Kilden ligger på en bakkeskråning, der falder mod vest.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Vendsyssel Historiske Museum
1982
Anmeldelse fra privat - Vendsyssel Historiske Museum
1983
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1983
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske Museum
1984
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Institutionssag uden journaldata - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterHelligkilde ved Fuglsang. Kildeanlægget er opført af marksten. Det er ca. 3 m langt, 1 m bredt og 2,3 m dybt målt fra overkanten mod øst til bunden af brønden. Det er orienteret Ø-V. Anlægget består mod øst af en brønd med en diameter på 0,9 m og en trappe, der med 6 trin fra vest, fører ned til brønden. Trappetrinene er lavet af kløvede kampesten. Kilden ligger på en bakkeskråning, der falder mod vest.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFulgsang Helligkilde. Seperat indhegnet kilde i kreaturfold.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links