Grønnekilde 2018
.
Oversigt - Grønnekilde med trappe
.
Grønnekilde Videnskabernes kort 1768
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282819
Sted- og lokalitetsnummer
010301-12
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Grønnekilde" Anlægget er hesteskoformet med åbning mod nord. Det er sat af tilhugne (kvadretilhugne) kampesten. I øst 4 skifter, i syd 3 skifter og i vest 2 skifter. Bunden er stenlagt. Anlægget måler ca. 1,20 m i nord-sydlige retning og ca. 1 m i øst-vest- lig retning. I sydsiden er et jernrør, hvorigennem der løber vand. I bunden af anlægget er vand. Anlæggets maximale højde er ca 85 cm. "Grønnekilde" ligger ved foden af vejdæmningens vestlige side udenfor st. 31.05 km, på landevejen mellem København og Hille- rød. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Henkastning af jord, sten og affald i kildeanlægget må ikke fin- de sted.

Undersøgelseshistorie

1982
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningAnlægget er hesteskoformet med åbning mod nord. Det er sat af tilhugne (kvadretilhugne) kampesten. I øst 4 skifter, i syd 3 skifter og i vest 2 skifter. Bunden er stenlagt. Anlægget måler ca. 1,20 m i nord-sydlige retning og ca. 1 m i øst-vestlig retning. I sydsiden er et jernrør, hvorigennem der løber vand. I bunden af anlægget er vand. Anlæggets maximale højde er ca. 85 cm. "Grønnekilde" ligger ved foden af vejdæmningens vestlige side udfor st. 31.05 km, på landevejen mellem København og Hillerød. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Henkastning af jord, sten og affald i kildeanlægget må ikke finde sted.
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet ligger for foden af vejskrænten og er delvist skjult af brombærkrat.
2018
Museal grafisk eller digital dokumentation - Kroppedal Museum, Arkæologi"Information om kilden via Carsten Carstensen fra Naturstyrelsen: I naturstyrelsen Nordsjælland har vi en to binds driftplanbog fra 1972, der meget nøje beskriver Store Dyrehaves historie. Bind to består af fotografier fra første halvdel af 1900. Vi kalder den ”Hingstehusmappen.” Heri kan man læse Grønnekilde kilde blev rørlagt da Kongevejen blev udvidelse i 1952 og "herefter var kilden ikke længere tilgængelig.” Fra ”Hingstehusmappen” medsender jeg to billeder som stammer fra det Kongelige bibliotek. Her ser man at der går en granittrappe fra Kongevejen og ned til kilden. Selve kildebrønden er opbygget af kløvede sten og kildehanen er krum. I dag er kildebrønden bevaret medens trappen er forsvundet og den krumme hane er udskiftet med et jernrør. Se medsendte foto. I Renæssancen leverede Grønnekilde det ”hvide” drikkevand til Frederiksborg slot. Den blev kaldt den murede kilde. Man talte om det røde vand og det hvide vand. Det røde vand kom fra de to søer øverst på Frederiksborg slots bakke. Det har formodentlig været meget jernholdigt og derfor farvet rødt. Utroligt nok blev dette vand anvendt i køkkenet på mellemholmen, og blev efter sigende før dertil i blyforede træ render. Det hvide vand kom fra 3-4 kilder. Kongekilden, Sct. Bodils Kilde, Grønnekilde og måske også fra kildegården i Hammersholt. Hvidt vand anvendtes bl.a. i indendørs springvand i slottet."

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links