Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36169
Sted- og lokalitetsnummer
080803-163
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sct. Laurids kilde eller Holekilde Kilden består af en firkantet kampestenssat tør brønd, der ind- vendig måler 1,30 x 1,25 m. Ovenåpå kildekarmen er en ca. 20 cm høj cementkant, fra hvis øverste kant til bunden af kilden er ca. 75 cm. Over kildebrønden er rejst en hvidmalet træoverbyg- ning bestående af 4 runde træsøjler, en på hvert af brøndens hjørner, bærende et pyramidetag af brædder. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, om- bygges eller beskadiges på nogen måde ved henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Frednin- gen omfatter ikke træoverbygningen.

Undersøgelseshistorie

1774
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske CentralregisterKilden optræder ikke med navn på Generalstabens Målebordsblad fra 1885, men derimod som "Holekilde" på målebordsbladet fra 1950. Kilden omtales i skriftlige kilder 1707 og 1774.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkt. Laurids eller Holekilde. Kløvet kampesten i 2 skifter med cementkarm på (ca. 25 cm højt). 10 m syd for kildeanlægget signal for fotoopmåling. Vandfyldt. Står i en lille lund 30x30 m med et to meter stærkt skæmmende hegn. Overdækket af tagkonstruktion. Burde soigneres. Mål: 1x1,3x1,3 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger på en nordskråning ud til vejen og ses på stor afstand, dels p.g.a. den lille lund, dels p.g.a. den velbevarede overbygning.
1995
Privat detektorbrug - Odense Bys MuseerSværdet fundet i forbindelse med etablering af omfartsvej ca. 20 meter nord for helligkilden.
2006
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Odense Bys Museer
2006
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceD 461/2006 Sværd.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links