Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150285
Sted- og lokalitetsnummer
110612-430
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vestervig kloster hovedgård: Umatr. kirkegårdsjord S. Thøgers kilde Kilden fremtræder som en stensat, cirkulær kildebrønd. Dens diameter, der aftager jævnt nedefter, er foroven ca. 2 m og ved en dybde af ca. 1,70 m, hvor vandspejlet ligger, ca. 1,30-1,50 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSt. Thøgers Kilde, paa den gamle Kirkegaard, nær dennes Østmur, langt fra Kirketomten. Brøndhullet er ca. 1 m. vidt, 1,5 d., af ret smaa Kampesten uden Muring, nu tørt (i en vaad Sommer).
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kilden står stensat og dækket med metalgitter. På græsklædt kirkegård.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links