Faktaboks

Kommune
Halsnæs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282732
Sted- og lokalitetsnummer
010511-21
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dronningekilden Kildebrønden er ca. 75 cm i kvadrat og omgivet af en trækarm. Den er ca. 75 cm dyb, idet vandstanden dog kun er ca. 50 cm. Kilden har afløb øverst på vest-siden. Dronningekilden er beliggende ca. 100 m syd for gården "Dronningekilde" og ligger i skellet mellem matr. nr. 20b og 8c. Fredningen omfatter kildebrønden og de nærmest omgivende 3 m til alle sider. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Oprensning eller regulering af kilden og dens tilløb må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDronningekilden. Hertil valfartedes for 50 Aar siden af Syge, der vare paa Veien til Helene Kilde ved Tisvilde. St. Hans Aften bekransedes Rammen om Kilden, og Patienterne stak Sølvskillinger ind i Rammen. Ifølge Sagnet skal en Dronnings Liig være ført forbi Stedet og Ligklædet være blæst ned paa Marken, hvor da Kilden pludselig sprang frem. (Fortalt af Gaardeier Ole Jensen, Guldhøi). Bevoksning: 1982: Græs
1887
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningKildebrønden er ca. 75 cm i kvadrat og omgivet af en trækarm. Den er ca. 75 cm dyb, idet vandstanden dog kun er ca. 50 cm. Kilden har afløb øverst på vestsiden. Dronningekilden er beliggende ca. 100 m syd for gården "Dronningekilde" og ligger i skellet mellem matr.nr. 20b og 8c. Fredningen omfatter kildebrønden og de nærmest omgivende 3 m til alle sider. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Oprensning eller regulering af kilden og dens tilløb må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKilde, "Dronningekilden", 0,8 x 8,0 x 4,5 m. 11.04.89 Kilden er der, men træværket er næsten væk. Den tinglyste 3 m.-zone respekteres ikke, der pløjes for tæt på kilden, specielt mod N og S. Bør påtales. M.B. Fredningsnummeret skal ændres ved omlysning, da der allerede findes et andet 2827:29. Bevoksning: 1982: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links