oversigt, set fra NV
.
kilde og sten, set fra SØ
.
oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282470
Sted- og lokalitetsnummer
030408-130
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1930 e.Kr. - 1939 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sct. Karens Kilde. Kildeanlægget består af en rektangulært hul, der måler 1 m Ø-V og 0,7 m N-S. Den vestlige halvdel af hullet er sat i marksten af varierende størrelse i to skifter. Stenvæggen måler på den udvendige side 1,3 m N-S og 0,7 m Ø-V. NV for kilden er sat en sten med inskription. Den er 1,6 m høj og indtil 1,2 m bred. Øverst er indhugget en fugl, i midten et kort med cirkler omkring og nederst Sct. Karens Kilde.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTil den saakaldte Karens Kilde ved Kildehusene ø.f. Annebjerg Skov vides ikke at knytte sig noget Sagn.
1984
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske CentralregisterIflg. Danske Helligkilder" nr. 333, s. 88 knyttes flere sagn til kilden tilbage til middelalderen. Mindesten rejst 1937.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links