Det centrale Helsinge, 2017.
Byens handelsliv og serviceydelser er koncentreret i området omkring Østergade vest for jernbanen. Gribskov Rådhus ligger umiddelbart sydvest herfor. Helsinge Station ligger på Stationspladsen og betjener Gribskovbanen. Øst for stationen uden for kortudsnittet ligger Gribskov Gymnasium og Gribskov Kultursal. Privatskolen Helsinge Realskole ligger nord for stationen, mens der er et større område med folkeskole, produktionsskole og idrætsfaciliteter i kortudsnittets nordvestlige del.
.

Helsinge Gadekær (også vist ovenfor) set fra bredden ved Gadekærvej. Gadekæret markerer det område, hvor Vestergade støder til byens gamle handelsgade Østergade, der til Helsinge Station i øst er omdannet til gågade.

.

Helsinge har en befolkning på 8.199 og et areal på 533 ha. Byen ligger mellem Gribskov og Arresø i Nordsjælland, 12 km nordvest for Hillerød. Terrænet er en svagt bølget moræneflade 20‑30 meter over havoverfladen med en del småsøer i dødishuller. To mindre skove, Valby Hegn mod nord og Høbjerg Hegn mod øst, ligger ganske tæt på byen. Helsinge var i perioden 1970‑2007 kommunalt center i kommunen af samme navn og blev udbygget som administrativt centrum for Gribskov Kommune, der blev oprettet i 2007.

Efter at jernbanen i 1897 var kommet til Helsinge, udviklede byen sig både økonomisk og administrativt, og den blev et betydeligt service- og industricenter for landbrugsoplandet. De 400 meter af Østergade mellem gadekæret og stationen blev Helsinges hovedstrøg med to- og treetagers rødstenshuse. Området er siden udbygget til et fodgængerareal med tværgående arkader, der er gjort bilistvenligt via en ringvej fra 1970’erne og store parkeringsarealer til begge sider. Helsinges betydelige handel foregår herfra og fra et center lidt sydligere. To mindre erhvervskvarterer ligger i byens vestlige og sydlige udkant; her befinder sig også en solfarm, der i 2016 nåede op på at omfatte ca. 23.000 m2 solfangere. Ved stationen ligger Gribskov Gymnasium, og i den vestlige del af byen bibliotek og haller. Individuelle, men velkendte parcelhustyper fra perioden 1960 til 1980 dominerer boligmassen, især mod syd og øst. I nord ses både treetagers stokbebyggelser fra omkring 1970, fx ved Kongensgavevej, og områder med række- og kædehuse fra de seneste årtier. Med disse er Helsinge omtrent vokset sammen med den gamle landsby Nejlinge mod øst. Fællesarealerne i de nyere bydele giver sammen med flere ubebyggede arealer nær bymidten Helsinge et åbent præg.

Betydning af bynavnet Helsinge

Det ældste belæg på navnet Helsinge er *ca. 1175 Helsinghe. Navnet er tidligere tolket som en indbyggerbetegnelse *helsing, »person fra stedet Hals«. Stednavnet bliver nu anset for at være en primær dannelse ved -inge-afledning af substantivet hals, der i stednavne sigter til indsnævringer, landtanger og andre terrænformationer, der ligner en hals. Suffikset -inge har en karakteriserende funktion, og navnets betydning er »stedet med halsen«. Det er uklart, hvilken halsformet formation der har givet anledning til navnet.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Gribskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links