bro set mod syd
.
Broen set midtstrøms
.
Helvedes bro set mod nord øst
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37155
Sted- og lokalitetsnummer
080401-64
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkiste, "Helvedes Bro" under Hellevad. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 7,2 m lange, 1,85 m brede og 1,2 m høje. Hver facade er 2,1 m høje og 7 m brede. Strømpillen er 1 m bred. Siderne i gennemløbene er opført af granitkvadrer sat i 4 skifter. Overliggerne er granitbjælker. De vinkelstillede fløjmure indsnævrer vandløbet ved sluget. Gennemløbene er både ved sluget og afgangen forlænget 0,7 m med en betonkonstruktion. Bunden er belagt med flade sten. På stenkisten ligger en 1 m høj vejdæmning, der er asfalteret. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en bro over Holmehave Bæk

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links