Helvedsgård nævnes første gang i 1321, hvor den sælges til Marquard Sture. Det lille voldsted er muligvis anlagt i de urolige år ca. 1286-1396 og har på den voldgravsomkransede banke haft en mindre stensat bygning på ca. 8,5 x 20,5 m. Efter at Thomas Sture arvede sin brors ejendom på Als, flyttede han den diminutive Helvedsgård til det nærliggende Østerholm, hvor han lod opføre et prægtigt herresæde i overensstemmelse med den fremherskende smag i renæssancen.
.

Helvedgård er velbevaret og består af en rektangulær i topfladen 25 x 18 m stor banke, som hæver sig ca. 4 m over vandspejlet i den omgivende voldgrav. På banken har der ligget en 20 x 9 m stor hovedbygning, der var rejst på et kampestensfundament. Stureslægten overtog muligvis Helvedgård i 1321, men de bevarede bygningsrester er formentlig senmiddelalderlige. Gården var beboet frem til 1555, hvor Thomas Sture blev eneejer og indledte opførelsen af Østerholm, ca. 1,5 km længere mod syd.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder