Hjulmandens Hus ved gadekæret på Herlev Bygade blev opført i 1814 af hjulmager Peder Hansen. I baggrunden ses Herlev Kirke, som er fra middelalderen.
.
Herlev Kro, eller rettere Herløv Kro åbnede i 1863. Bygningen, som ligger ved Herlev Torv, er blevet nyindrettet, så der i dag er både krostue, restaurant og hotel.
.

Herlev Bymidte ligger der, hvor den oprindelige landsby lå. Hjulmandens Hus fra 1814 ved gadekæret og Herløv Kro fra 1863 er, foruden kirken, de sidste synlige vidnesbyrd om Herlevs fortid som landsby. Som bindeled mellem rådhuset i den ene ende af bymidten og forretningscenteret i den anden ligger Herlev Bibliotek.

Bymidten er omkranset af de karakteristiske murede stokbebyggelser fra årtierne efter Besættelsen. Særligt arkitekt Svenn Eske Kristensens Herlev Vænge (opført 1948) skal fremhæves for den karakteristiske stjerneudsmykning af betonen på altanerne.

Nogle af Herlevs ældste parcelhuskvarterer, Eventyrkvarteret og Musikkvarteret, findes øst og syd for Herlev Bymidte. Kvartererne, der er udstykket fra 1920’erne og er blevet bebygget fra dengang til i dag, rummer mange årtiers forskellige stilarter inden for typehusbyggeri.

Over den horisontale forstadsbebyggelse hæver arkitekturikonet Herlev Hospital sig med sine 25 etager og 120 meter. Hospitalet, der blev indviet i 1976, er tegnet af Gehrdt Bornebusch, Max Brüel og Jørgen Selchau. Billedkunstneren Paul Gernes har farvesat interiøret ud fra idéen om, at farver kan fremme helingsprocessen.

Herlev Kommune har store grønne områder, fx Hjortespringkilen og Elverparken.

Herlev Byskole afdeling Elverhøj fra 1953‑55 er tegnet af Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen og med haveanlæg af Georg Boye. Skolen er et eksempel på, hvordan en folkeskoles omgivelser i bedste fald kan udformes som et inspirerende miljø. Mod vejen giver et forhøjet græsareal med krogede robinietræer og dronningebuske et imødekommende udtryk. Det samme gør de to indre grønne gårde, hvor den ene er med robinier og blå- og sølvregn på pergola, og den anden oprindelig var med skyrækker og trompettræ i en mønstret flisebelægning, inspireret af Gunnar Aagaard Andersens støbte facadeelementer.

Videre læsning

Læs mere om Herlev

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur