Hele Fraugdegårds historie kan aflæses i bygningen i dag. Fra placeringen på en middelalderborgbanke til bindingsværksdobbelthuset fra omkring 1588 til den klassicistiske hvidpudsede facade fra 1769.
.
.

Flere af Odense Kommunes herregårde er med tiden blevet omkranset af byen, som har bredt sig ud i det gamle herregårdslandskab.

I det sydøstlige Odense ligger Hollufgård opført i 1577 af Jørgen Marsvin i tidens renæssancestil med røde mursten og tårne med renæssancespir. Facaden mod nord med hovedindgangen har bevaret sit oprindelige udtryk, mens facaden mod syd er blevet ombygget senere, og længer mod nord tilføjet. Det indre er i dag ombygget til kontorfaciliteter og erhverv. Kommunens anden renæssanceherregård er Fraugdegård. En senere byggeperiode, historicisme, er repræsenteret af Lindved.

De øvrige herregårde i Odense Kommune har et udtryk, der stammer fra 1800- og 1900-tallet. Dalum Kloster, senere kaldet Christiansdal, var oprindelig et middelalderligt kloster. Sanderumgårds hovedbygning blev opført 1870‑72 i historicistisk stil. I Odense ligger Åløkkegårds hovedbygning fra 1788, som dog i dag afspejler store ombygninger i 1800- og 1900-tallet. Bygningen blev tidligere anvendt som børnehjem, men er i dag indrettet til boliger. I byens sydøstlige udkant ligger Blangstedgård, der har en bygningskerne fra 1680, men som også i dag først og fremmest er et produkt af ombygninger i 1800-tallet.

Renæssance

Kommunens to herregårde fra renæssancen bærer præg af kraftige ombygninger. Dog er både Hollufgård og Fraugdegård så velbevarede, at de er fredede.

Sydøst for Odense ligger Fraugdegård med byen i ryggen og indrammet af herregårdens traditionelle elementer som voldgrav, allé og park. Følger man alléen op mod hovedbygningen, mødes man af en hvid, klassicistisk facade med en bred frontispice. Fraugdegård drives i dag som land- og skovbrug samt boligudlejning af Charlotte Bille-Hasselstrøm, der er efterkommer af Preben Bille-Brahe.

I det sydøstlige Odense bag mølledammen ved Lindved Vandmølle ligger herregården Lindved, der i dag er omringet af bymæssig beboelse. Lindved udgjorde tidligere et helstøbt anlæg i bindingsværk. Lindved huser i dag et kontorfællesskab og ejes af ejendomsudviklingsselskabet Living Development.

Historicisme

Af Odense Kommunes otte herregårde er fire historicistiske. To herregårde, Hesbjerg og Sanderumgård, er blevet helt ombygget i historicistisk stil. Fraugdegård har stadig betydelige rester af de oprindelige bygninger og er fredet.

Sydøst for Odense ligger herregården Sanderumgård omgivet af en stor romantisk landskabshave. Den tidlige historie kendes kun i spredte træk, men i slutningen af 1500-tallet overgik herregården til slægten Skovgaard, som opførte en hovedbygning, hvoraf den eneste tilbageværende rest er en tavle fra 1594.

Erik Ove Carl John Emil Vind ejer i dag Sanderumgård. Under godset drives landbrug og skovbrug, jagt- og boligudlejning, og i avlsbygningerne er der selskabslokaler. Familien Vind har desuden gennemført en stor restaurering af den romantiske have, der i 2010 åbnede for offentligheden.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odense Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder