.

I Brønderslev Kommune finder man en af landets fineste renæssancegårde, Voergård fra slutningen af 1500-tallet, men ellers er kommunen ikke rig på herregårde.

Middelalder

De otte anlæg Voergård, Hjermitslevgård, Gammel Hammelmose, Dronninglund Slot, Nibstrup, Gl. Burholt, Kølskegård og Nørre Ravnstrup kan alle spores tilbage til middelalderen, men er siden ud- og ombygget. Ældst er benediktinernes Hundslund Kloster, det senere Dronninglund Slot, der optræder i kildemateriale fra midten af 1200-tallet.

Renæssance

Voergård er uden sammenligning Vendsyssels bedst bevarede herregård fra renæssancen. En del af nordfløjen er ganske vist senmiddelalderlig, opført i begyndelsen af 1500-tallet, men den vestvendte hovedbygning stod først færdig i 1591 med pragtportal og hjørnetårne.

På Hjermitslevgård finder man et massivt stenhus fra 1500-tallet, der i dag danner vestfløjen i et bindingsværksanlæg fra 1600-1700-tallet. På Gammel Hammelmose står ligeledes en østfløj i munkesten, der synes at stamme fra middelalderen eller renæssancen.

Klassicisme

I udkanten af Brønderslev ligger Nibstrup, der er et trefløjet hvidpudset anlæg på kampestenssokkel. Gl. Burholt i Øster Brønderslev er opført i 1843 og ombygget og udvidet i 1853 efter en brand. Hovedbygningen på Kølskegård er opført i 1866 som et grundmuret trefløjet anlæg i ét stokværk.

Nutid

Med sine 330 ha er Voergård fortsat et stort landbrug. De øvrige historiske landbrugsbedrifter er Nørre Ravnstrup med 112 ha, Dronninglund med 164 ha og Kølskegård med 212 ha.

Dronninglund Slot er siden 1985 drevet som hotel og kursusejendom.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder