Kort over herregårde i Frederikssund Kommune

.

Området har siden begyndelsen af middelalderen været præget af udstrakte eng- og skovområder, der udgjorde storslåede jagtterræner. Allerede tidligt ejede kongen og Roskildebispen meget gods i området, men med tiden fik private herremænd dog også samlet sig et betragteligt jordegods i Hornsherredet.

Middelalder

Syd for Selsø Kirke er der fundet rester af fundamenter og stenlægninger fra tidlig middelalder. Der er sandsynligvis tale om rester af en herregård tilhørende Roskildebispen. Gården stod formentlig, da byggeriet af rundkirken, der er forgænger til den nuværende Selsø Kirke, blev indledt i begyndelsen af 1100-tallet.

Borganlægget Hagerup er i dag overpløjet, men lå oprindelig yderst på en landtange, som fra nord strakte sig ud i den nu udtørrede Hagerup Sø.

Få hundrede meter nordøst for Hagerup Voldsted ligger Askov borgbanken yderst på en tange i den nu udtørrede Hagerup Sø. Banken stammer måske fra første halvdel af 1300-tallet, men anlægget er ikke dateret. Bygningsrester og pæleværk fundet i 1800-tallet i den nu drænede Hyldsholm Mose stammer muligvis fra et privat voldsted fra denne tid. Herregården Græsegård, vest for Græse, er ikke synlig over terræn.

Den kongelige lensborg Abrahamstrup, som i dag hedder Jægerspris Slot, er den mest markante borg i Frederikssund Kommune. Abrahamstrups senmiddelalderlige hovedbygning udgør den centrale del af nordfløjen i Jægerspris Slot.

Klassicisme

På halvøen Hornsherred ligger herregårdene Svanholm, Pagterold og Orebjerg. Ejeren af Svanholm, den tyskfødte danske officer Frederik von Arenstorff, oprettede i 1672 herregården Pagterold og fik i 1676 tilladelse til at nedlægge bøndergårdene i landsbyen Orebjerg og oprette en herregård af samme navn. De hørte sammen under Svanholm indtil 1821. Fra 1992 blev de igen forenet under én ejer, Jørn E. Jensen.

Pagterolds nuværende hovedbygning er opført i 1775 og er en helt enkel, hvidkalket, enetages bygning med en lille gavl over indgangen. Orebjerg er et fornemmere anlæg med vandfyldte grave til tre sider. Den trefløjede, enetages hovedbygning blev nyopført i 1780 og står i rød blank mur. I 1856 fik den en toetages midtrisalit, og både denne og gavlene fik fantasifulde nyrenæssancegavle. Hovedbygningen og de smukke velbevarede avlsbygninger udgør et sammenhængende anlæg, hvor også porten har renæssancegavl.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder