.

Odder Kommune findes de to middelalderlige voldsteder Bjørnkær og Kærsgård. Desuden er der kendskab til den tidligere borg eller storgård Fensten Hovgård, af hvilken der ikke er bevaret synlige rester. Derudover må Odder Kirkegård henføres til en gruppe af tidligere befæstede kirkegårde i Aarhus Stift, heriblandt Vejlby og Malling Kirkegårde (Aarhus Kommune). Af kommunens seks herregårde er Åkær og Dybvad, der begge er fredede, anlagt i barokken, mens Rodsteenseje både har bygningselementer fra barokken og senere historicistiske ombygninger. Rathlousdal, Gersdorffslund og Gyllingnæs er historicistiske bygninger.

Middelalder

Ved Odder Kirke er der i kirkegårdsmuren mod syd bevaret en rest af en kampestensbygget ringmur. I dag står den ca. 1,8 m bred og næsten 2 m høj, men spor på kirkegårdsportalen antyder, at den tidligere har været omkring 3 m høj. Den bevarede rest af ringmuren er et resultat af talrige reparationer og udbedringer gennem flere hundrede år.

I kommunen ligger det velbevarede Bjørnkær Voldsted og det mindre Kærsgård Voldsted.

Barok

Åkær, der ligger mellem Odder og Horsens Fjord i det åbne landskab i ådalen langs Åkær Å, kendes fra midten af 1300-tallet og var fra 1398 under Aarhus bispestol.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder