Kort over herregårde og voldsteder i Rebild Kommune.

.

Herregårdene ligger tæt i Rebild Kommune. Nordjyllands største gods er Lindenborg med omkring 4.500 ha.

Flere af herregårdene kan gennem skriftlige kilder føre deres historie tilbage til middelalderen. Buderupholm nævnes allerede i 1268. I anden halvdel af 1300-tallet omtales Næs eller Næsholm (nuværende Lindenborg) og Egholm. I 1400-tallet nævnes Vorgård, Dragsgård, Tustrup, Nørlund, Volstrup, Albæk, Tulsted og Torstedlund, mens Teglgård og Nøragergård omtales omkring Reformationen. Tæt ved Nøragergård og Torstedlund ligger rester af de middelalderlige voldsteder, som gik forud for de nuværende herregårde. Desuden findes to utilgængelige voldsteder i Solbjerg Sogn, nemlig Gårdsensvold og Korup Slot.

Det ældste Egholm Voldsted, der ikke nævnes i de skriftlige kilder, var opført på en naturlig holm forhøjet med tørv og omgivet af en palisade. På banken er fundet rester af et træbygget tårn, der kan dateres til efteråret 1334. Ridderen Sigfred Sehested, hvis seglstampe er fundet på stedet, menes at stå bag opførslen af anlægget for at beskytte de holstenske grevers besiddelser.

Det større, yngre Egholm Voldsted lå ca. 200 m fra sin ældre forgænger ved Lindenborg Å.

På Lindenborg Voldsted, hvis hovedbygning er opført i 1583, er der vest for hovedbygningen udgravet en kampestensrække i tre skifter. Formentlig har stenene udgjort en støttemur for borgbanken, men de må tilhøre en ældre fase, da deres orientering afviger fra den nuværende bankes. Måske hører de til Lindenborgs forgænger Næsholm, omtalt i 1367.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder