Oversigt - fra haven - fra Ø
.
Oversigt - indvendigt - fra N
.
Oversigt - fra V
.

Faktaboks

Kommune
Gladsaxe Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
302918
Sted- og lokalitetsnummer
020303-50
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Nyere tid (dateret 1782 e.Kr. - 1909 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3029:18 Aldershvile Ruin Ruin fra bygning, opført i 1782 af Arkitekt Joseph Guione for dronning Juliane Marie's kabinetssekretær Th. Holmskjold. Bygningen nedbrændte i 1909, mens den ejedes af Angelica Evans f. Pierri "Grevinden af Bagsværd". Bygningen, der er opført af røde mursten med facadedetaljer i bornholmsk sandsten, er opført i 2 etager over en kælder, der mod nord og syd fremtræder som en selvstændig underetage af granitkvadre i niveau med gårdsplads og have. Ruinen er de fleste steder bevaret næsten til taghøjde. Fra underetagens kvaderstensmure udgår mod nord og syd mure af kløvet granit, som støtte terrænspringet. Mod nord indhegner muren delvist en brolagt plads, hvortil der fra vest er adgang gennem en smedejernsport. Øst for bygningen er en terrasse som vender mod haveanlægget og Bagsværd sø. I en niche i den nordøstre mur står Angelica Evans f. Pierri’s gravsten, der tidligere har stået på Frederiksberg Kirkegård. Fredningen omfatter ruinen med tilstødende granitmure og port, samt gravstenen, den brolagte plads og terrassen mod øst.

Undersøgelseshistorie

1985
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningAldershvile slotsruin.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRuin fra bygning, opført i begyndelsen af 1780'erne af dronning Juliane Marie's kabinetssekretær Th. Holmskjold. Arkitekt var Joseph Guione, en elev af Jardin. Bygningen nedbrændte i 1909 og ejedes da af "Grevinden af Bagsværd". Opført i 2 stokværk plus kælder. Facadedetaljer i bornholmsk sandsten. Ruinen er idag de fleste steder bevaret næsten til taghøjde. Ind mod bygningens vestside ses en halvcirkelformet mur af sten. Muren fortsætter delvist langs bygningens langside. Beliggende i park, anlagt af Holmskjold. Film: 11 farvebilleder fra Colour Slides.
2002
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links