Den nu tørlagte mølledam - fra NNØ
.
.
Hovedbygning fra søsiden - fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Furesø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292917
Sted- og lokalitetsnummer
010601-53
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Farumgård. Fredningen omfatter ejendommens bygninger og parken. Særlige betingelser: Bygninger fredet under Nationalmuseet offentlig færdselret i parken, hvis karakter ikke må ændres. Udgår som fredet fortidsminde. Fredningspapirerne overgivet til bygningskontoret i Planstyrelsen (tidl. Fredningsstyrel- sen). Fredningskort rettet 18.8. 1989.

Undersøgelseshistorie

1947
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceFredningen omfatter ejendommens bygninger og parken.
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFarumgårds bygninger og park. Ved besigt. kunne konstateres, at der er offentlig adgang til parken. Forudsætninger for at kontrollere om fredningskendelse iøvrigt er overholdt, er ikke til stede. Kontrol og registrering af dette anlæg bør vel overgå til Fredningstyrelsens 6./10. kontor. Fortsættes: til bygn. kontoret - udgår herefter som fredet fortidsminde. M.B. rettet d. 18/8-89.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links