Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43061
Sted- og lokalitetsnummer
210401-30
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Grøngård slotsruin. Ruinen består af granitfundamenter og rester af teglstensmurværk, som dan- ner grundplanen af en 16 x 18 m stor bygning med et ottekantet tårn på hvert af de fire hjørner og et tårnagtigt fremspring midt for bygningens nordside, desuden fire fritliggende bropillefundamenter og et stenbygget brohoved syd for bygningen. Ruinerne ligger indenfor en rektangulær, ca. 65 x 70 m stor sænkning, som har udgjort en nu afdrænet kunstig sø. Ud for brohovedet er opstillet en 2,80 m høj granitsøjle. Fredningen omfatter sænkningen med ruiner og søjlen. Grænsen for det fredede areal forløber i nord og vest 1 m udenfor sænkningens ydre overkant, i syd følger den flugten af hegnet mod den nuværende gårds have og i øst langs vej- grøften. Det fredede areal måler ialt ca. 78 x 78 m og er græsklædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Fårehold er tilladt.

Undersøgelseshistorie

1976
Museal prøvegravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceI forbindelse med vejforlægning undersøgtes tørvedannelser og pælerække med faskiner, der indicerede en omtrent kvadratisk anlagt sø omkring ruinen.
1976
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1982
Tinglysning - KUAS, FortidsminderFr.nr.: 4306:1.
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJagtslottet Grøngaard.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2002
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
2007
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceIstandsættelse af murværk og flytning af "Grøngårdsøjlen"
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Museal grafisk eller digital dokumentation - Haderslev MuseumOverdragelse af genstande fra Hans Stiesdals udgravning på Grøngård slotsruin 1953-54. Genstandene overdraget fra Nationalmuseet og efterfølgende oprettet med journalnummer og genstandsregistrering på Arkæologi Haderslev. Udgravningen publiceret i Nationalmuseets Arbejdsmark 1956 af Hans Stiesdal.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links