den nordlige voldgrav, set fra SØ
.
den nordlige voldgrav, set fra vest
.
den nordlige voldgrav, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382321
Sted- og lokalitetsnummer
040406-58
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave ved Holsteinsborg De vandfyldte voldgrave omgiver den trefløjede ladegårdsbygning mod nord, vest og syd. Den sydlige voldgrav er ca. 12 m bred, den vestlige udvider sig til en ca. 40 m bred sø, medens den nordlige grav er bredest mod vest og smalner til mod øst. En muret bro fører over den nordlige voldgrav. Fredningsgrænsen forløber 2 m fra gravens overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHolsteinborg, voldgrave. Voldgravene fremtræder som trykt på 4-cm kortet - målt efter kortet ca. 0 x 200 x 150 m. Lavninger i terrænet viser oprindelig større udstrækning, hvad man også kan se på målebordsbladet. Voldgravene er vandfyldte, visse steder noget tilgroede sider, andre steder ses stensatte sider (marksten) - fremtræder velholdt. Findes ret lavt i terræn, antagelig oprindelig udnyttet naturlig holm(e). Ud til offentlig vej mod N. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Voldgrave omkring Holsteinborg. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links