Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
03141
Sted- og lokalitetsnummer
100315-34
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave omkring Nr. Elkjær. De vandfyldte ca. 8 m brede voldgrave omgiver den ca. 65 x 65 m store banke, hvorpå Nr. Elkjærs hovedbygning ligger. Den søndre grav er kun bevaret over en strækning af ca. 25 m i sydvest. Fredningsgrænsen går langs gravens overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henlæggel- se af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med rigs- antikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1993
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBorgbanke med voldgrave. Borgbanken er ca 65 x 65 m stor. Voldgravene er ca 8 m brede og omgiver banken, bortset i S hvor den kun findes i den V del. På borgbanken ligger et moderne stuehus samt en mindre bygning.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumVandfyldt voldgrav ved. Nr. Elkjær.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links