Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431110
Sted- og lokalitetsnummer
230208-71
Anlæg
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Fæstningsanlæg, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bolværk, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sønderborg slot udenværker. Anlægget ligger på en pynt i Alssund og afgrænses mod nord, vest og syd af kysten og mod øst af Strandvejen. Hele anlægget måler fra vest mod øst og fra nord mod syd ca. 180 x 180 m. Midt på pynten ligger det bygningsfredede Sønderborg slot. Fredningsgrænsen løber langs vandkanten og langs fortovskanten på vestsiden af Strandvejen fra 35 m nord for den nordre bastion til parkanlæggets op- hør, hvor Strandvejen løber langs stranden mod syd. I anlæggets nordøstlige hjørne ligger den nordre bastion, der er en frilagt ruin. I det sydøstlige hjørne ligger søndre bastion, der er en jorddækket ruin. De to bastioner forbindes af en tørlagt grav og en vold. Graven er 135 m lang, ca. 10 m bred og 2 m dyb. Volden er 135 m lang, ca. 14 m bred. Mellem vold og grav står en mur, der er ca. 1 m høj og strækker sig 80 m mod syd fra den nordre bastion. Fra den søndre bastion strækker en ca. 2 m høj mur sig ca. 90 m mod vest, hvor den slår et næsten vinkelret sving ud til Stranden.

Undersøgelseshistorie

1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningSønderborg slot udenværker. Anlægget ligger på en pynt i Alssund og afgrænses mod nord, vest og syd af kysten og mod øst af Strandvejen. Hele anlægget måler fra vest mod øst og fra nord mod syd ca. 180 x 180 meter. Midt på pynten ligger det bygningsfredede Sønderborg slot. Fredningsgrænsen løber langs vandkanten og langs fortovskanten på vestsiden af Strandvejen fra 35 m nord for den nordre bastion til parkanlæggets ophør, hvor Strandvejen løber langs stranden mod syd. I anlæggets nordøstlige hjørne ligger den nordre bastion, der er en frilagt ruin. I det sydøstlige hjørne ligger søndre bastion, der er en jorddækket ruin. De to bastioner forbindes af en tørlagt grav og en vold. Graven er 135 m lang, ca. 10 m bred og 2 m dyb. Volden er 135 m lang, ca. 14 m bred. Mellem vold og grav står en mur, der er ca. 1 m høj og strækker sig 80 m mod syd fra den nordre bastion. Fra den søndre bastion strækker en ca. 2 m høj mur sig ca. 90 m mod vest, hvor den slår et næsten vinkelret sving ud til Stranden.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1995
Byggeri og anlæg - Haderslev Museum
1995
Museal udgravning - Haderslev Museum
1999
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Museal besigtigelse - KulturstyrelsenTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2003
Byggeri og anlæg - Haderslev Museum
2003
Museal prøvegravning - Haderslev Museum
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2004
Museal prøvegravning - Haderslev MuseumFund af tømmer, antageligt fra et træbygget anlæg, fremkommet foran porten til Sønderborg Slot. Tømmeret er dendrokronologisk dateret til ca. 1534, og må derfor uden tvivl henføres til den store udbygning af slottet, der fandt sted under Frederik I omkring 1530. Fremkommet i forbindelse med arkæologisk overvågning af kloakeringsarbejde ved slottet.
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Museal forundersøgelse - Haderslev MuseumArkæologisk overvågning i forbindelse med grøftegravning tværs over slotsgården i forbindelse med fornyelse af vandledning/afløb til springvand i slotsgården. Herved blev påtruffet et kultur-/opfyldslag med enkelte fund, samt en rest af den senmiddelalderlige brostensbelagte gårdsplads.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Fæstningsanlæg

Fæstning, større område med sammenhængende permanente forsvarsværker, fx en befæstet by. En fæstning var tidligere en selvstændig militær myndighed med egen kommandant, og fæstningerne udgjorde en tredje komponent i forsvaret på lige fod med hær og flåde. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links