Herstedvester Brugsforening & Købmandshandel blev i 1912 indrettet i den gamle rytterskole, der blev udvidet og renoveret. Her ses brugsuddeler Thindal Nielsen ca. 1950.
.
Herstedvester Gymnastik og Forsamlingshus, opført i 1907.
.

Herstederne dækker over en sammentrækning af Herstedøster og Herstedvester landsbyer. Herstedvester og Herstedøster ligger hhv. ca. 2 km nordvest og 3 km nordøst for det centrale Albertslund. I dag er de begge vokset sammen med det sammenhængende byområde, der udgør Albertslund.

De middelalderlige landsbyer lagde også navn til Herstedernes Kommune. Landsbyerne ændrede karakter over tid, men rummer fortsat de middelalderlige kirker i Herstedøster og Herstedvester fra 1100-tallet med præstegård i Herstedøster. Landsbyernes gårde udnyttede den flade, frugtbare Hedeboegn til landbrug, gartneri og mælkeproduktion. Som små landsbysamfund rummede de en række funktioner med skole (1914), et bibliotek oprettet på privat initiativ (1905) og en købmandsbutik i Herstedøster. I Herstedvester lå også skole (1911) og forsamlingshus (1907). Under krisen i 1930’erne blev der anlagt gartnerier og husmandsbrug tæt på Herstedøster og langs Gamle Landevej.

Etableringen af Hersted Industripark i 1964 ved Herstedøster markerede især skiftet til forstadsdel. Det gennemplanlagte industrikvarter blev bygget på tidligere landbrugsjord og var en overgang Nordens største. Begge landsbyer ligger i dag i Albertslund Kommune og er boligområder med mange sociale foreninger og aktiviteter.

Videre læsning

Læs mere om byer i Albertslund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Bydele og byområder