Svenskekløften i Hesede Skov kaldes også for Djævlekløften. I bunden af kløften løber Svenskebækken. Det har ikke været muligt at have skovdrift i kløften, som derfor har et mere naturligt præg end den øvrige del af Hesede Skov. Navnet Svenskekløften siges at stamme fra myten om, at svenske tropper under krigen i 1660 netop her gemte sig for Gøngehøvdingen Svend Poulsen.
.

Hesede Skov er en privat skov under Gisselfeld. De primære træarter i Gisselfelds skove er eg, bøg og nåletræer. Skoven på 424 ha rummer både geologiske og kulturhistoriske træk. Området strækker sig fra landevejen mellem Næstved og Rønnede i syd til Hesede i nord. Landskabet er et tydeligt istidslandskab, hvor man, trods flere hundrede års dyrkning, stadig kan se, hvordan isens bevægelser har formet landskabet og medført forskellige jordbundsforhold. Disse er udfordrende for skovdrift og dyrkning. Skoven drives primært med vedproduktion for øje.

Blandt de kulturhistoriske træk ses fx stendiger, opdæmmede damme og en mindesten fra 2. Verdenskrig. Hans Schack, som var Gisselfelds ejer i årene 167176, ryddede dele af skoven og anlagde karpedamme. Derudover findes et levn af den historiske Hesede Planteskole. Den blev etableret i 1813 og lukkede i 1925, men de eksotiske planter dannede grundlag for den nuværende forstbotaniske have.

Midt i skoven ligger restaurant Villa Gallina, der blev opført som traktørsted i 1852. Nedenfor findes en opdæmmet sø og syd for ligger Høje Hanebjerg, der med sine 88 m er et af skovens højeste punkter. Istidens kræfter kan ses i skovens vestlige del, hvor den op til 25 m dybe Svenske kløften graver sig gennem skovbunden. Den urørte skov i dette område bidrager til en rig biodiversitet.

Rødstjerten, her en han, yngler i huller i træer i gamle løvskove. Vemmetofte Dyrehave og flere andre af kommunens skove er et ideelt levested for rødstjerten, og Faxe Kommune har en af landets tætteste bestande af denne art. Rødstjerten har i en årrække været i fremgang i Danmark.

.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Faxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove