granitpille
.
bro mod nordvest
.
bro set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391818
Sted- og lokalitetsnummer
090104-222
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hesselager Bro. Broen består af en hvælving af teglsten, der er opført på en mur af granitkvadrer, der er sat i 4 skifter. Gennemløbet er 4,5 m højt målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet, 5 m bredt og 10 m langt. De udadskrånende, vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet 6 m både ved slug og afgang. Gennemløbets totale længde er således 22 m. Hver facade er 6 m høj og 12,5 m bred. Den oprindelige granitkvadrekonstruktion er senere gjort højere med beton. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og autoværn. Over broen fører landevej nr. 702. Under broen løber Stokkebækken.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Granitpiller i brokonstruktionen er ikke nævnt i fredningsteksten

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links