Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
340820
Sted- og lokalitetsnummer
190101-122
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Beliggende i amtsskel + retskredsskel (nye amter) Hesselvad Bro. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er 8 m langt. Buens spændvidde er 3,5 m. Afstanden fra åens bund til underkanten af buestikstenen er 4 m. Hele facaden er 6 m bred og 5 m høj. Brofæsterne forlænger gennemløbet både ved slug og afgang. Gelænderet over sluget består af 4 runde granitpæle, der er forbundet med hinanden ved et jernrør. Pælene er 0,75 m høje og måler 0,25 m i diameter. Gelænderet over afgangen består af 4 runde granitpæle. De tre granitpæle, der er 0,75 m høje og måler 0,25 m i diameter, er forbundet med hinanden ved et jernrør. Den fjerde granitpæl er 0,25 m høj og måler 0,25 m i diameter. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning.

Undersøgelseshistorie

1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hesselvad Bro" over Åkjær Å. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Gelænderet over afgangen i øst er restaureret hvorved den fjerde granitpæl er indtakt, af samme størrelse som de andre og jernrøret fortsætter også ud over denne - med snegleformet afslutning i enderne. ** Seværdighedsforklaring ** Rasteplads med bord og bænke. Skiltet. Genopført broncealderstenkiste, fra gravhøj der er fjernet ved motorvejsbyggeri. Bevoksning: 1996: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links