Hillerød Station er en tidstypisk rødstensbygning fra 1864 tegnet af jernbanearkitekten V.C.H. Wolf. Han tegnede flere af stationerne på Nordbanen og Klampenborgbanen og var inspireret af historicismen, der er kendetegnet ved at efterligne og blande tidligere stilarter. Han var i særdeleshed optaget af den såkaldte rundbuestil. Stationsbygningen bliver renoveret i 2018.
.
Hillerød Rådhus ligger på den tidligere forsøgsgård Trollesmindes grund. KHR Architecture, der har tegnet kommunens rådhus, har indtænkt grundens tidligere brug i rådhusets arkitektur. Således blev gårdens lade udgangspunkt for det nye rådhus og ladens stokværk bevaret. På billedet ses gavlen af »laden«, der nu rummer bl.a. byrådssalen.
.

Frederiksborg Slot udgør omdrejningspunktet i Hillerød, og da den omkringliggende bebyggelse er forholdsvis lav, er slottets spir synligt fra størstedelen af byen. Hovedgaden, Slotsgade, løber fra Torvet i en bue om søen til slottet. Omkring Slotsgade og Helsingørsgade ligger sluttede husrækker med forskellige udtryk, overvejende fra 1800- og 1900-tallet. Blandt de mest velbevarede huse er baghuset Torvet 1H. På grund af flere bybrande er der ikke meget bebyggelse fra før 1800-tallet. Dog findes der nogle få eksempler på barokkens huse med dominerende gavlkviste, hvoraf flere ligger i området Nyhuse, der bl.a. rummede tjenesteboliger for slottet, fx Stutmesterens Hus på Frederiksværksgade 39 fra 1721, formentlig af Johan Cornelius Krieger, som også var arkitekten bag slotsgartnerens hus på Batzkes Bakke fra 1720.

Også beliggende på Torvet er det tidligere Hillerød Råd-, Ting-, og Arresthus fra 1887‑88, som er tegnet af den lokale arkitekt Vilhelm Holck. Det er et trefløjet anlæg i rød blankmur med kamtakkede gavle, murblændinger og mønstermurværk.

Hillerød rummer flere bemærkelsesværdige skolebygninger. På Søndre Jernbanevej 4 ligger den tidligere Statsskole fra 1836 af arkitekten Jørgen Hansen Koch i et nyklassicistisk udtryk, hvor bygningens horisontale linjer understreges af den rundbuede, taktfaste vinduessætning, underetagens refendfugning samt kordon- og hovedgesimsen. Fortsætter man ned ad Søndre Jernbanevej til Milnersvej ligger Marie Mørks Skole, også af Holck, der er en tidstypisk rødstensbygning fra 1895 og 1907. På Nordre Jernbanevej 6 ligger den tidligere kommuneskole (nu Hillerød Ungdomscenter) fra 1877 af Charles Abrahams og ombygget af Vilhelm Holck i 1905. Kay Fisker og Gunnar Petersen står bag den lidt nyere Frederiksborg Byskole fra 1949‑53 beliggende på Carlsbergvej.

Nordsjællands Hospital på Dyrehavevej er tegnet af Carl Lundqvist og indviet i 1943. Nyt Hospital Nordsjælland skal ligge i bydelen Favrholm og er tegnet af det schweiziske arkitektfirma Herzog & de Meuron i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter og forventes færdigt i 2022. Hillerød Rådhus er tegnet af KHR Architecture (opført 2008) og bygger på den tidligere statslige forsøgsgård Trollesminde. Force4 Architects har tegnet de svanemærkede lejeboliger The Hill ved Hillerød Station, opført i 2017. I udkanten af Hillerød ligger den tidligere velhavergård Carlsberg, hvis ældste dele formentlig er fra 1600-tallet, men ellers overvejende fra midten af 1700-tallet.

Frederiksborg Slot er opført på tre forbundne småøer i Slotssøen.

.

Vilhelm Holck

Den lokale arkitekt Vilhelm Holck har tegnet flere markante bygninger i Hillerød og omegn. På billedet er håndværkerne i fuld gang med opførelsen af bygningen med bl.a. Hillerød og Omegns Bank på Torvet i Hillerød i 1908.

.

Arkitekt og museumsinspektør Vilhelm Holck (1856‑1936) har sat sit aftryk på Hillerød og omegn. Han blev født på Christianshavn i 1856, uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1881 og ansat som museumsinspektør ved Det Nationalhistoriske MuseumFrederiksborg Slot i 1885. Ved siden af arbejdet på museet drev han egen tegnestue, hvor han fortrinsvis tegnede offentlige bygninger i Hillerød og omegn, herunder Hillerøds tidligere Råd-, Ting-, og Arresthus fra 1887‑88, Sparekassebygningen på Fisketorvet fra 1898, Marie Mørks Skole på Milnersvej fra 1895 samt flere stationsbygninger på Frederiksværkbanen, herunder Skævinge Station fra 1897. Holcks tidligere værker var inspireret af historicismen, typisk i rød blankmur med en stærk sans for facaderytme og skifertage, men senere var han, helt i trit med tidens stilideal, optaget af nationalromantikken, som især præger hans stationsbygninger. Holck døde i Hillerød i 1936 og er begravet på Nyhuse Kirkegård.

Videre læsning

Læs mere om Hillerød

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur