Fra det ca. 25 m høje Himmelbjergtårn, som det er muligt at komme op i, er der en storslået udsigt over Det Midtjyske Søhøjland.
.

I Godfred Christensens maleri Landskabsmaleri fra Himmelbjerget fra 1901.

.
Valdemar Neiiendams maleri af St.St. Blicher, der taler på Himmelbjerget. Maleriets tilblivelsesår er ukendt.
.
Tæt på Himmelbjerget ligger det over 150 år gamle Hotel Julsø ved bredden af Julsø. Hotellet er nedlagt, men stedets restaurant drives endnu.
.
Fra Himmelbjerget er der en storslået udsigt over Rye Nørreskov, hvis gule og orange efterårsfarver står i skarp kontrast til den dybblå Julsø.
.

I Rye Nørreskov ligger Himmelbjerget, som med sine 147 m.o.h. ikke kan gøre krav på betegnelsen bjerg, og stedet er da også kun defineret som en bakke, tilmed en falsk bakke. I mange af dalsiderne i Det Midtjyske Søhøjland ligger kløfterne så tæt, at de udgør et erosionsbakkeland med et stort antal falske bakker, som er skabt af dale omkring et plateau. Det er således dalene snarere end selve bakken, der er dannet.

Stednavnet Himmelbjerget kendes fra 1727 med betydningen »bakken, der ser ud som om den når himlen«. Stedet er også tidligere blevet betragtet som Danmarks højeste punkt, en position, det for længst har mistet. Om Himmelbjergets dimensioner skrev forfatteren St.St. Blicher i novellen »Himmelbjerget« fra 1833 følgende: »… smiil ikke, fordi jeg gjør saa stort Væsen af vort stakkels lille Himmelbjerg! det er dog det største, som jeg og de fleste af mine Læsere have seet – hvad for dig er Smaat, er stort for os.« Blicher kaldte også bjerget for Danmarks Olympos og det danske Schwarzwald.

Folkemøderne

Præst og forfatter St.St. Blicher indbød i årene 1839-44 til de såkaldte Himmelbjergfester, hvor taler, sange og fællesskab skulle bidrage til en folkelig, national vækkelse. Det var første gang, man i Danmark samledes til udendørs folkemøder med politiskdemokratiske undertoner. I 1850’erne begyndte traditionen med grundlovsmøder på Himmelbjerget for at fejre demokratiet, og i de følgende årtier kom flere tusinde til møderne, som dog ebbede ud mod slutningen af 1800-tallet. Gennem tiden har der været afholdt alt fra missionsmøder til skyttefester på Himmelbjerget. Det nok største møde i Himmelbjergets historie var fredsmødet i 1892, hvor mange tusinde mødte op for at høre den norske forfatter Bjørnstjerne Bjørnson tale. I de seneste år har en sammenslutning af forskellige kulturinstitutioner arrangeret et ikkepartipolitisk grundlovsmøde på Himmelbjerget, som dermed igen er centrum for festligholdelse af demokrati og den fælles kultur på tværs af politiske skel.

Mindesmærkerne

Foruden Himmelbjergtårnet findes også flere andre mindesmærker på Himmelbjerget, bl.a. en sten prydet af en hedelærke for St.St. Blicher, rejst i 1882, og en mindesten for politikeren A.F. Tscherning. En »kvindeeg« blev plantet i anledning af grundlovsændringen i 1915, der gav kvinder valgret. I 1921 blev også en kvindesten med et relief symboliserende en dansk kvinde indviet. 150-året for Grundloven i 1999 blev markeret med indvielsen af kunstværket Ånd & Bogstav udført i træ af Jørn Rønnau.

Himmelbjerget som turistattraktion

Med sin beliggenhed i naturskønne omgivelser nær Julsø har Himmelbjerget tiltrukket mange besøgende. Fra midten af 1800-tallet begyndte turismen så småt, og fra 1861 kunne de besøgende benytte sig af dampskibet Hjejlen Silkeborgsøerne og ad vandvejen nå frem til Himmelbjerget. Der blev opført hoteller og indrettet restauranter. Den første turistbod oppe på Himmelbjerget åbnede i 1891, og produktion af og handel med særlige Himmelbjergsouvenirs, fx den såkaldte Himmelbjergstok af træ med rødder tilbage til egnens træskoproduktion, blev en god indtægtskilde i lokalområdet. Også landskabsmalere, kendt som Himmelbjergmalerne, som Vilhelm Kyhn, er blevet tiltrukket af stedet og har brugt Himmelbjerget og Det Midtjyske Søhøjland som motiv.

Vandre- og cykelruter

Vandreruten Himmelbjergruten går på ca. 40 km fra Ry Station nord om Silkeborgsøerne til Silkeborg Station og fra Silkeborg Station syd om søerne til Himmelbjerget. Cyklister kan bl.a. tage turen gennem skoven fra Ry til Himmelbjerget.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land