I 2003 blev det besluttet at rejse ny skov i en tidligere grusgrav ved Himmelev nordøst for Roskilde, og året efter kunne de første træer plantes. Himmelev Skov er stadig meget ung, og i det bakkede område veksler beplantningerne med åbne sletter og søer. Selv om den gamle grusgrav efterhånden har udviklet sig til et populært rekreativt område, er Himmelev Skov dog hovedsagelig kendt for sin store bestand af orkidéen biblomst.

Arten dukkede først op i Danmark i 2004, da der blev fundet ca. 50 planter ved Søvind nordøst for Horsens. I 2009 viste biblomst sig også i Himmelev Skov, og i dag omfatter bestanden formentlig mere end 1.000 individer. Arten synes ikke så kritisk i valg af voksested, og den lader til at være i spredning. Siden fundene ved Søvind og Himmelev er den også dukket op flere steder på Fyn, ved Næstved og på Røsnæs. I Roskildeområdet spreder den sig nu uden for Himmelev Skov og er bl.a. fundet på et græsareal nord for Himmelev Kirke.

Biblomst tilhører en slægt af orkidéer, som ligner bestemte arter af bier og hvepse. Ligheden får de intetanende insekter til at forsøge at parre sig med blomsterne, som på den måde bliver bestøvet. Modsat sine luskede slægtninge har biblomst dog selvbestøvning, hvilket måske kan forklare en del af dens hastige spredning.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove