I Himmelstrup Skov godt 2 km syd for Morud ligger voldstedet efter det middelalderlige Himmelstruphus. Anlægget består af to op til ca. 3 m høje og stejle banker, der måler hhv. ca. 40 x 30 m og ca. 30 x 20 m. Bankerne adskilles af og omgives af en voldgrav, og desuden har det omgivende landskab, der oprindelig har været mere fugtigt, ydet beskyttelse mod potentielle fjender. På den sydlige og største banke har borgens ladegård formentlig været placeret. Her er der fundet et kampestensfundament til en lille trefløjet bygning samt spor efter dagligliv på stedet i form af potteskår fra krus og andet bordtøj. På den mindre banke mod nord er kun fundet en stensat brønd. Her må man tænke sig, at der kan have stået et lille trætårn. Der vides ikke noget om stedets tidlige historie, men Himmelstruphus har nok været ejet af en lokal herremand.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Nordfyns Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder