Hinnerup Trævarefabrik, grundlagt i 1904, var en af byens store arbejdspladser med i perioder op til ca. 60 ansatte. Der blev bl.a. produceret trækasser og jernbanesveller, men den vigtigste produktion var dog fremstillingen af træsko, som det ses på dette foto fra 1960’erne. Produktionen på fabrikken blev nedlagt i 1967.
.

Befolkningsudviklingen i Hinnerup 1921‑2019.

.
I 1970’ernes byggeboom blev der anlagt mange nye beboelseskvarterer med både parcelhuse og etagebyggeri uden for de etablerede byer. Ved Hinnerup er byggeriet i fuld gang i 1973.
.

Hinnerup består dels af Hinnerup Nord i Haldum Sogn og Hinnerup Syd eller Gammel Hinnerup i Grundfør Sogn. Hinnerup Syd på den østre side af Lilleå havde i 1682 fire gårde og to huse. Frem til 1960’erne var byen stadig en landsby, der i 1965 havde 411 indbyggere, hvorefter den begyndte at smelte sammen med Hinnerup Nord.

Ved anlæggelsen af Den Østjyske Længdebane blev der i 1862 opført en station på Hinnerup Brogårds jorder i Haldum Sogn. Omkring stationen voksede stationsbyen Hinnerup Broby frem. Den var afgrænset mod vest af Hinnerup Skov og mod øst af Lilleå. Byens fremvækst havde først og fremmest sin årsag i Frijsenborgs cellulosefabrik, bygget i 1874, og anden industri, og der kom skole, realskole, læge, elværk, fabrikker, handel og håndværk.

I 1911 var der 518 indbyggere, og dette tal voksede til 687 i 1921 og til 1.564 i 1965. Hinnerup Broby skiftede i løbet af 1940’erne navn til Hinnerup, og Hinnerup Syd blev til Gammel Hinnerup. Fra 1960’erne blev der løbende udstykket store arealer til parcelhusgrunde.

Hinnerup blev i 1967 administrativt center i Hinnerup Kommune. Byen voksede, og i Hinnerup Syd opstod der parcelhuskvarterer (fx Rønvangen og Egevænget) og erhvervskvarterer. Bygninger til offentlige formål blev opført, eksempelvis et fritidscenter nord for Hinnerup-Badet, der åbnede i 1993, og midtbyen blev udvidet med et centerområde i 1990’erne. Udviklingen fik befolkningstallet til at stige fra 2.061 i 1970 til 7.040 i 2006.

Hinnerup Station blev lukket i 1979, selv om byens folketal da var firedoblet på 20 år. Den åbnedes først igen i 1994.

Videre læsning

Læs mere om Hinnerup

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie