Havnebyggeriet i Hirtshals Havn. De store sten anvendtes til sikring af de nye moler mod havet. Foto fra 1923.
.
Hirtshals Fyr, tegnet af arkitekten N.S. Nebelong, blev opført i 1863 i senklassicistisk stil. Tårnet er 35 m højt og opført af røde mursten beklædt med klinker. Siden 1896 har det været pudset og kalket.
.
Den Grønne Plads i Hirtshals ligger for enden af gågaden og fungerer som samlingssted mellem havnen og byen. På og omkring pladsen findes flere skulpturer. I en af bygningerne ligger Restaurant Lilleheden, der ligesom flere andre virksomheder her har taget navn efter det mindre fiskerleje, som tidligere lå i området.
.

Da anlæggelsen af Hirtshals Havn begyndte, var der ikke mange huse i byen. De, der var, lå primært omkring Hjørringgade, som var den egentlige hovedgade, og vejen til Horne, som er den nuværende hovedgade, Nørregade.

Da jernbanen fra Hjørring åbnede i 1925, blev stationen, som var tegnet af Sylvius Knutzen, placeret langt uden for byen. Det vakte stor utilfredshed blandt byens borgere, hvilket resulterede i, at stationen blev nedlagt i 1928, og banen ført ind til den nye havn. I 1939 blev havnens administrationsbygning, som var tegnet af Jens Jakobsen og opført i 1919, ombygget til station og posthus. Her har jernbanen stadig sin endestation.

Den næste offentlige bygning, som blev opført, var kommunekontoret i N.C. Jensens Gade. Det blev tegnet i 1937 af den lokale arkitekt E. Vestermark og er en klassicistisk præget funkisbygning. Efter Kommunalreformen i 1970 besluttede man dog at opføre et nyt rådhus med bibliotek, og det gamle kommunekontor fungerer i dag som værested. Det nye rådhus blev tegnet af Niels Jørgen Dam og Kjeld Dirckinck-Holmfeld. Med den højt hævede byrådssal og det nu forsvundne tårn af laminerede træbjælker, som var pendant til masterne og broen på et skib, tilførte de byggeriet et vist maritimt præg. Rådhuset blev opført i tre etaper fra 1971 til 1983 og har siden oprettelsen af den nye Hjørring Kommune i 2007 været hjemsted for bl.a. borgerservice og bibliotek.

Videre læsning

Læs mere om Hirtshals

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur