De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Hjørring Kommune for perioden 2006-15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

.

Med en gennemsnitlig årstemperatur på 8,4 °C er Hjørring Kommune forholdsvis kold. Vejret i de kystnære områder påvirkes af havet, som året rundt dæmper variationerne i temperaturen.

I sommermånederne giver den sandede jord en god opvarmning et stykke væk fra kysten, hvilket øger chancen for byger. Samtidig får bakkerne ved Tolne og omkring Sindal luften til at løfte sig en smule. Det medfører betydelig mere nedbør sammenlignet med området vest for Hjørring. I vintermånederne er sandjorden til gengæld kold.

Med et gennemsnit på 1.834 solskinstimer om året er Hjørring Kommune landets sjette solrigeste kommune. De mange solskinstimer forårsages af de norske fjelde, som giver læ, når vinden kommer fra nordvest. Der vil typisk være flere solskinstimer nær kysten og især i nord mod Tannis Bugt. Til gengæld giver opvarmningen over land flere skyer om sommeren.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Hjørring Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima